Towarzystwo Kultury Polskiej na Donbasie - śp. Prezes Ryszard Zieliński zmarł 22.2.2008 w Makiejewce - Ks. Witold Józef Kowalów w Diecezji Łuckiej na Wołyniu - ks. Jarosław Wiśniewski tymczasem na misji w CHINACH - Eugeniusz Lubański, Kijów
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Sowa Magazyn Europejski

Utwórz swoją wizytówkę
wtorek, 30 listopada 2010
Ludobójstwo Dokonane przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich
Written by sowa (») today at 22:05 in category Wołyń,

Share 
wolyn/mb.jpg

Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich Warszawa, 17 listopada 2010 r.  W załączeniu przesyłamy Uchwałę Komitetu z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej treścią. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie załączonych materiałów.  Z poważaniem Wiceprzewodniczący Komitetu Jan Niewiński Zał. Uchwała

Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA
na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich

Uchwała z dn. 16.11.2010 r.

Sejm RP w uchwale z dnia 15 lipca 2009 roku wytyczył zadania dla wszystkich władz publicznych, których cel określił następująco: "Przywrócenie pamięci historycznej wszystkich pokoleń o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II RP". Niestety, władze nie podjęły żadnych działań w tym celu, w związku z czym uchwała Sejmu stała się martwą literą. Uważamy, że brak realizacji tej Uchwały stanowi łamanie obowiązującego w Polsce prawa.

I.  Na podstawie Porozumienia między Kresowym Ruchem Patriotycznym a Polskim Stronnictwem Ludowym z dnia 7 marca 2006 r. zwracamy się

do Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o:

1. . Ponowne podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w postaci złożonego przez Klub projektu Uchwały  Sejmu RP w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Projekt ten, jak
dotąd, nie stał się przedmiotem debaty plenarnej Sejmu.

2. . Wystąpienie do Sejmu z projektem następującej uchwały:  "Nawiązując do Uchwały Sejmu RP z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich, Sejm RP stwierdza, że w latach 1943 - 1947 tzw. Ukraińska Armia Powstańcza dokonała ludobójstwa na ludności polskiej, co stanowczo potępiamy.

Zbrodnia ludobójstwa  zarówno w świetle prawa międzynarodowego jak i polskiego, nie podlega przedawnieniu. Jednocześnie Sejm uznaje Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Armię Powstańczą za organizacje zbrodnicze, co rodzi określone konsekwencje zarówno w prawie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i prawie międzynarodowym. Sejm zwraca się do Rady Najwyższej Republiki Ukraińskiej    o podjęcie analogicznej uchwały, co przyczyniłoby się do oparcia stosunków między naszymi Państwami na prawdzie. Sejm RP oświadcza z cała mocą, iż zbrodnią tego ludobójstwa nie obciąża narodu
ukraińskiego, lecz ww. formacje polityczne i zbrojne ukraińskiego szowinizmu."

3. . Złożenie wniosków do właściwych władz Państwa Polskiego o przyznanie odznaczeń państwowych żyjącym i zmarłym członkom Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej za obronę polskiej ludności cywilnej przed banderowskim ludobójstwem. Lista kandydatów zostanie uzgodniona przez upełnomocnionych przedstawicieli organizacji kresowych i kombatanckich oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.


II. Powierzyć Radzie Naukowej Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej:

1. . Powołanie Komisji ds. Konkursu Wiedzy o Kresach i Kresowianach. Jej zadaniem będzie przygotowanie stosownych dokumentów, opracowanie zasad, planu i harmonogramu uruchomienia pierwszej edycji Konkursu. Komisja równocześnie będzie sprawowała pieczę nad realizacją tego projektu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

2. . Zadanie zorganizowania i przeprowadzenia w 2012 r., wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, międzynarodowej sesji naukowej "Stosunki polsko-ukraińskie     w latach 1918 - 2010". Jej rolą będzie podsumowanie wyników teraźniejszych badań i zwieńczenie prac dotychczasowych konferencji naukowych w celu zakończenia sporów o interpretację faktów.

3. . Zwrócenie się do stosownych władz o powołanie Ośrodka, którego zadaniem będzie badanie dziejów i dziedzictwa kulturowego Kresów II RP ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii Kresowian oraz utworzenie Muzeum Kresów RP.


III. Zobowiązać Przewodniczącego i Prezydium Komitetu do:

1. . Kolejnego wystąpienia do władz M. St. Warszawy o uzyskanie zgody  na wzniesienie pomnika ku czci ofiar banderowskiego ludobójstwa, przyznanie lokalizacji w godnym miejscu stolicy, oraz przychylne rozpatrzenie wniosku złożonego dwa lata temu o urządzenie symbolicznej mogiły ofiar banderowskiego ludobójstwa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

2. . Postulowanie do władz Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie imienia Wiktora Poliszczuka i Zygmunta Jana Rumla ulicom lub placom Warszawy.

3. . Wystąpienie po raz trzeci do Kurii Warszawskiej o wyrażenie zgody na upamiętnienie tablicą na froncie
kościoła Św. Krzyża ponad 150 duchownych katolickich zamordowanych ze szczególnym okrucieństwem przez tzw. UPA.

4. . Aktywnej polityki informacyjnej wykorzystującej zarówno elektroniczne środki przekazu, jak i prasę, w tym media zagraniczne. Komitet zobowiązuje Prezydium do powołania Rzecznika Prasowego.

IV. Organizacje regionalne i środowiskowe organizują obchody we własnym zakresie

1. . Respektując autonomię inicjatyw organizacji kresowych, Komitet zastrzega sobie możliwość koordynowania obchodów w poszczególnych województwach i miejscowościach w celu uniknięcia kolizji terminów.

2. . Komitet sugeruje, aby organizacje kresowe występowały do Sejmików Wojewódzkich o podjęcie uchwał w sprawie uczczenia 70 rocznicy ludobójstwa banderowskiego na ludności polskiej Kresów Wschodnich.

Przewodniczący Komitetu
Jarosław Kalinowski

w/z Jan Niewiński   Warszawa, 16 listopada 2010 r.

Zał: Uchwała Sejmu z dn. 15.07.2009 r. Monitor Polski z 2009 r. Nr 47 poz. 684   UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ   z dnia 15 lipca 2009 r.   w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich (M.P. z dnia 28 lipca 2009 r.)

W lipcu 2009 roku mija kolejna - 66. rocznica rozpoczęcia przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach II Rzeczypospolitej tzw. antypolskiej akcji - masowych mordów o charakterze czystki etnicznej i znamionach ludobójczych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pomordowanym Rodakom i obywatelom polskim innych narodowości oraz członkom Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłopskich, którzy podjęli dramatyczną walkę w obronie polskiej ludności cywilnej, i przywołuje bolesną pamięć o ukraińskich cywilnych ofiarach.   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególne uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy często z narażaniem własnego życia pomagali i ratowali swych polskich sąsiadów.

Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i
porozumienia narodów naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraińców.

http://sowa.quicksnake.org/Woy/Ludobojstwo-Dokonane-przez-OUN-UPA-na-Ludnoci-Polskiej-Kresow-Wschodnich

02:36, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
poniedziałek, 26 lipca 2010
"Zapomniane zbrodnie na Wołyniu" TVP1 czwartek o 23:30

 
czwartek o 23:30 - 30 lipiec
Lokalizacja TVP1 Stworzone przez: Więcej informacji
"Zapomniane zbrodnie na Wołyniu"

Emisja filmu we czwartek 29 lipca o godz. 23:50 w TVP1


...„Ofiary na Wołyniu zostały zabite dwa razy: pierwszy raz od siekier Ukraińców, drugi przez wymazanie z pamięci” tak mówi ks. Isakowicz-Zaleski, którego rodzina została wymordowana na Kresach. Lucyna Kulińska działa na rzecz ocalenia pamięci poprzez zbieranie relacji świadków zbrodni, którzy cudem uszli z życiem.

Leon Popek, główny bohater filmu, potomek ofiar zbrodni w Ostrówkach nad Bugiem od lat organizuje pielgrzymki do miejsca kaźni swoich bliskich. Czy Polacy pamiętają o zbrodniach na Wołyniu? Jak rodziny ofiar radzą sobie z traumą tamtych strasznych zbrodni?

Przedpremierowy pokaz filmu miał miejsce 9 lipca 2010 na KULu w Lublinie w czasie konferencji 'Niedokończone Msze Wołyńskie'.

'Zapomniane zbrodnie na Wołyniu'
Czas: 25 minut
Scenariusz i reżyseria:
Tadeusz Arciuch
Maciej Wocjciechowski
http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=4c12aaedc&f=1491108801#!/event.php?eid=147179785295890
Tagi: tvp1
17:24, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
piątek, 21 maja 2010
Konferencja o prawdzie i ludobójstwie na Kresach. Wrocław 20-22 Czerwca

Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich

sowa (») | yesterday at 02:05 | read: 13× | comments: 0
wolyn/mb.jpg
Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich Warszawa, 17 listopada 2010 r.  W załączeniu przesyłamy Uchwałę Komitetu z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej treścią. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie załączonych materiałów.  Z poważaniem Wiceprzewodniczący Komitetu Jan Niewiński Zał. Uchwała read on

sowa (») |

Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Przykład ludobójstwa na kresach południowej Polski w latach 1939-1946. 

           (Historical Truth and Political Truth in the Scientific Research. The Case of Genocide on the Southern Polish Borderline in 1939-1946)  Wstęp na konferencję jest wolny!

 

Wrocław 20-22 Czerwca

Miejsce: Plac uniwersytecki 1, Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Sala Oratorium Marianum

 

Niedziela 20.czerwca

17.00-17.25 Stanisław Srokowski, pisarz, Kultura i zagłada polskich Kresów

17.30. Projekcja filmu „Zapomnij o kresach”

18.00. Wystąpienie twórców filmu

18.20 -19.00. Dyskusja.


Dzień II

Poniedziałek 21.czerwca

9.30-9.45  Oficjalne Otwarcie Konferencji: wystąpienie Dziekan WNS

                                                                 prof. Jerzego Juchnowskiego.

I. Ludobójstwo w wojennej historii Kresów w latach 1939-1946

9.45.-10.05 prof. dr Ryszard Szawłowski, Pojęcie ludobójstwa w odniesieniu do wojennych wydarzeń na Kresach południowo-wschodnich II RP.

10.05. - 10.25 dr Andrzej Zięba (UJ), Historia w politycznym przepoczwarzeniu: metropolita Szeptycki a etnobójstwo.

10. 25. - 10.40.  Prof. dr. Rudling (Uniwersytet Alberta), Schooling in Murder: Hauptmann Roman Shukhevych of Schutzmannschaft Battalion 201

10.40-11.10. DYSKUSJA                                                             

 

II. Kłamstwo przemilczenia i manipulacja pamięcią historyczną

11.10-11.30 dr hab. Bogusław Paź (IF UWr), Przemilczenie jako radykalna forma kłamstwa

11.30-11.50 prof. dr hab. Czesław Partacz, Przemilczane w ukraińskiej historiografii przyczyny ludobójstwa OUN-UPA na ludności polskiej

11.50-12.25 dr Lucyna Kulińska (AGH Kraków), Problem rozliczenia i osądzenia zbrodni popełnionych przez członków OUN-UPA i SS-Galizien podczas trwania „zimnej wojny”

 

12.30- 13.00

DYSKUSJA

 

13.00 – 14.20 Przerwa obiadowa

 

III. Martyría, czyli świadectwo i pamięć …

14.30- 15.00 gen. Mirosław Hermaszewski, Tragiczna marcowa noc 1943 roku 

15.00- 15.20 Józefa Orłowska, Świadectwo ocalałej z rzezi w Hucie Pieniackiej  

15.20- 15.40 płk Jan Niewiński, Relacja dowódcy obrony Birczy przed atakiem OUN-UPA  

15.40 – 16.20 DYSKUSJA

16:45, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
Ludobójstwo na kresach południowej Polski w latach 1939-1946. Wrocław 20-22 Czerwca, konferencja
Dzień III

Wtorek 22. czerwca

IV. pamięć i prawda historyczna. Kwestia tzw. polityki historycznej państw.

9.30- 9.50 prof. dr hab. Julian Winnicki (ISM UWr), Pamięć historyczna a praktyka polityczna na przykładzie białoruskiej koncepcji polityki historycznej

9.50-10.10. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,  Ludobójstwo dokonane na Ormianach i Polakach w 1944 roku w Kutach.

10.50-11.10 Ewa Siemaszko, Stan badań w Polsce nad ludobójstwem OUN-UPA

11.10 -11.30 Dyskusja

V. Ludobójstwo na kresach II RP z perspektywy Ukraińskiej historiografii.

11.30 - 11.50 prof. Anatolij Czajkowski (Donieck), Wołyń 1943-1944

11.50 - 12. 20 Prof. Ihor Iljuszyn (Uniwersytet Kijów), UPA i AK. Ukraińsko-polski konflikt wojskowo-polityczny w Zachodniej Ukrainie (Wołyń i Galicja Wschodnia) w latach drugiej wojny światowej

12.20 -12.50 dr Adolf Kondracki (Kijów), Wołyńska tragedia oczyma naukowców, politologów niepodległej Ukrainy

12.50. – 13.20. Dyskusja

13.30. Zamknięcie obrad. 
http://groups.google.com/group/wolanie/browse_thread/thread/ae4dd8b4f42637ea?hl=uk
16:45, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
niedziela, 06 września 2009
30 sierpnia 1943 r. - w kolonii Gaj (pow. Kowel) bojówki UPA wymordowały około 600 Polaków. Kolonię spalono


Matka Boża z Dzieciątkiem. Rzeóba z białego marmuru dłuta Tomasza Oskara  Sosnowskiego z kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Ostrogu. Obecnie znajduje się w Muzeum Krajoznawczym w Ostrogu. Foto: ks. Marcin Strachanowski. Wyd. Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin.

30 sierpnia 1943 r. - w kolonii Gaj (pow. Kowel) bojówki UPA wymordowały około 600 Polaków. Kolonię spalono. Na zbiorowej mogile w uroczysku stoi drewniany krzyż. Postawili go byli mieszkańcy Gaju,
którzy cudem ocaleli z masakry.

30 sierpnia 1943 r. - we wsi Ostrówki razem z parafianami został zamordowany przez UPA ks. Stanisław Dobrzański. Urodzony w 1905 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1930 r., do 1939 r. proboszcz parafii
Sienkiewiczówka. W 1941 r. skierowany do pracy w Żytomierzu, gdzie pełnił funkcję proboszcza katedralnego. Dnia 12 sierpnia 1942 r. został mianowany proboszczem parafii Ostrówki. Dnia 30 sierpnia 1943 r. bezbronną wieś otoczyły oddziały UPA. Mężczyzn zapędzono do szkoły, kobiety i dzieci do kościoła. Uwięzionych w szkole mężczyzn, w tym ks. St. Dobrzańskiego wyprowadzano grupami i mordowano siekierami i grubymi kijami nad wykopanymi wcześniej dołami. Kobiety i dzieci poprowadzono z kościoła do pobliskiego lasu, gdzie kładąc twarzą do ziemię, zabijano strzałami w tył głowy lub zakłuto bagnetami. Część z nich próbowała wcześniej uciekać, ale dosięgły ich kule oprawców.
Jednak niektórym mieszkańcom to się udało, wielu ukryło się i oni mogli potem opowiedzieć o dokonanym ludobójstwie. Ogółem z ok. 660 mieszkańców zamordowano ponad 520 w tym znanych z
nazwiska 476 a wśród nich ok. 140 dzieci. Kościół w Ostrówkach pw. Św. Andrzeja Apostoła z 1838 r. zdewastowany i okradziony, po 8 dniach został spalony przez banderowców. W tym samym dniu inny oddział UPA w sąsiedniej Woli Ostrowieckiej z ok. 800 obecnych tam mieszkańców wymordował ponad 620 w tym znanych z nazwiska 572 osób a wśród nich ok. 200 dzieci! Z całej parafii ks. Stanisława Dobrzańskiego, która w 1938 r. liczyła 1935 wiernych, wymordowano w bestialski sposób ponad
80% mieszkańców. M.M.
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/caec71f1a68462f1?hl=uk
22:45, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
piątek, 07 sierpnia 2009
Dziś Bandera - jutro wpuścimy Hitlera. Minister Sikorski musi zaprotestować przeciwko gloryfikacji zbrodniarza!


Dziś Bandera - jutro wpuścimy Hitlera
... ukraiński mit narodowy ocieka polska krwią,a ludobójcy są przez część tamtejszych polityków uznawani za narodowych bohaterów. To tak, jakby współcześni Niemcy budowali swą narodową tożsamość w oparciu o „dorobek" Adolfa Hitlera(...) Warszawa zaś zareagować powinna w sposób adekwatny, choćby uznając za persona non grata odmawiając wydania wiz politycznym inicjatorom rowerowego rajdu.
Źródło:
http://mateuszpiskorski.blog.onet.plPodgląd strony
Sierpień 1931 r. zamordowano wiceprezesa BBWR Tadeusza Hołówkę. 15 czerwca 1934 r. członek OUN Grzegorz Maciejko zastrzelił polsk...
dodana przez sowa

01:05, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
sobota, 18 lipca 2009
Zostali zamordowani w kościołach, zgięli za wiarę, a Kościół żadnego z Męczenników Polskich na Wołyniu nie wyniósł na ołtarze


KRZYŻ   WOŁYŃSKI   STANĄŁ   W   CHEŁMIE


Dnia 11 lipca 2009 r. - dokładnie  w 66. rocznicę  krwawej niedzieli na Wołyniu (diecezja Łucka)  w Chełmie w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, tuż przy ul. Wołyńskiej - poświęcony został Krzyż Wołyński. Pod krzyżem dębowym, położono kamień z tablicą  i obok wmurowano akt erekcyjny pod budowę Pomnika Pamięci... Czarna  tablica mieści napis...
"Jeśli my zapomnimy o nich, Ty Boże zapomnij o nas" Pamięci Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów - członków OUN-UPA oraz pamięci tych braci Ukraińców, którzy za ratowanie Polaków zapłacili cenę najwyższą".
11 lipca 1943 r. Była niedziela, w wielu kościołach Wołynia odpusty, I Komunie Święte - Polacy poschodzili się na nabożeństwa, rozpoczęły się Mszę św. - w kilkunastu kościołach, nigdy  nie dokończone. Ukraińcy
kordonami  oblegali  kościoły, rzucali  granaty do wnętrz, wyciągali ludzi do wykopanych naprędce dołów, rozstrzeliwali lub mordowali wprost siekierami i tępymi narzędziami (...).
Łącznie   i jednocześnie
niemal  zaatakowano 167 miejscowości  w powiatach Kowel, Włodzimierz, Horochów i okolicach - łącznie tej niedzieli zginęło ok. 15 tys. Polaków. W tym  wymordowano  modlących się  w kościołach w Porycku, Kisielinie, Chrynowie, Zabłoćcach.... Wiele  miejscowości i koloni polskich spalono tej niedzieli, przestały istnieć. Nieliczni mieszkańcy tych okolic, którzy byli poza domem, uciekli, lub wstali spod stosu trupów - żyją do dzisiaj,  W Chełmie i okolicy   mieszka ok. 1 200 świadków  naocznych ludobójstwa na Wołyniu. Niektórzy do dzisiaj chodzą z kulami, maja popalone plecy, przestrzelone płuca, są bez rąk. . O tym kazano milczeć - zasłona milczenia  w kręgach rządowych trwa do dzisiaj. Kościół nikogo z Męczenników wołyńskich nie zaliczył do grona   błogosławionych.... Tajemnica wieku. Tym bardziej wielkie cierpienie ludzi, sieroctwo dzieci, bieda i trauma całego życia. - zobowiązuje  młode pokolenie do pamięci o pomordowanych i życzliwości i pomocy - żyjącym.
Krzyż ten był  pomysłem od wielu lat  towarzystwa rodzin Kresowych.
Stanął i będzie świadkiem  Męczenników (...)
Krzysztof Kołtun
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/acae124b76e76d41?hl=uk

13:29, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
wtorek, 07 lipca 2009
W rocznicę rzezi Polaków na Wołyniu msza św. w Łucku. Celebruje ks. bp Marcjan Trofimiak. TVP Polonia 12 lipca 2009, godz. 13

Rocznicowa Msza św. w Łucku

Dnia 12 lipca 2009 roku
w katedrze pw. Trójcy Św. i Apostołów Św. Piotra i Pawła w Łucku na
Wołyniu
o godz. 13 czasu polskiego / o godz. 14 czasu "ukraińskiego"
zostanie odprawiona pod przewodnictwem ordynariusza diecezji łuckiej
ks. bpa Marcjana Trofimiaka
rocznicowa Msza św. za ofiary Wołynia.
Msza św. będzie transmitowana przez TVP Polonia o godz. 13.
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/6c6295924f9b81cf?hl=uk
foto:
http://wolyn.ovh.org/ippw/001.htm

Szanowni Państwo!
W wysłanym przeze mnie komunikacie o uroczystościach "wołyńskich"
wkradł się błąd, przepraszam. Msza za ofiary w Łucku będzie odprawiona
i transmitowana *nie 11 lipca, lecz 12 lipca. *Oto prawidłowe
zawiadomienie:

*12 lipca 2009 *

w katedrze pw. Trójcy Św. i Apostołów Św. Piotra i Pawła w Łucku na Wołyniu

*o godz. 13 czasu polskiego / o godz. 14 czasu "ukraińskiego"*

zostanie odprawiona przez ordynariusza diecezji łuckiej bpa Marcjana Trofimiaka rocznicowa Msza św. za ofiary Wołynia.

*Msza św. będzie transmitowana przez TVP Polonia o godz. 13.
*
Pozdrawiam
Ewa Siemaszko

----- Original Message -----
From: "ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski" <tadeusz@isakowicz.pl>
Sent: Thursday, July 09, 2009 4:20 AM
Subject: Re: Sprostowanie

Tak tez jest na mojej stronie. Z Bogiem!

warto tez rozesłać o dzisiejszych audycjach w TVP

Czwartek, 9 lipca, g. 17.30 - wywiad z ks. tadeusz Isakowiczem-Zaleskim o
"krwawej niedzieli na Wołyniu", w ramach "Tematów dnia" w Telewizji Kraków.

Czwartek, 9 lipca, g. 20.20 - TVP Info (ogólnopolska) rocznica "krwawej niedzieli" na Wołyniu. rozmowa z pp. Ewą Siemaszką, Mirosławem Hermaszewskim i Tomaszem Kozłowskim. 
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/8e6a16803135055?hl=uk

TVP1 - 11 lipca 2009 godz. 12:00
"BYŁO SOBIE MIASTECZKO"
Film dokumentalny, 50 min, Polska 2009

Scenariusz i rezyseria: Tadeusz Arciuch, Maciej Wojciechowski
Zdjecia: Pawel Pelech
Muzyka: Krzesimir Debski

Historia Kisielina, miasteczka na Wolyniu, w ktorym do czasow II wojny swiatowej zylo w zgodzie kilka narodowosci: Polacy, Ukraincy, Zydzi, Niemcy, Czesi. Miasteczko bylo zamozne, dobrze prosperowalo,
stanowilo tez silny osrodek arianski na tych ziemiach. Znajdowala sie tam drukarnia i biblioteka, dzialala tlocznia oleju, gorzelnia, cegielnia, mleczarnia. Dzis po dawnej swietnosci zostalo niewiele, choc ziemie
tam urodzajne. Przedwojennej mieszanki narodow tez juz nie ma mieszkaja tam sami Ukraincy. Za to posrod zieleni wciaz stoja ruiny kosciola, ktory byl miejscem i niemym swiadkiem tragedii, jaka rozegrala sie w Kisielinie 11 lipca 1943 r.
Tego dnia nacjonalisci ukrainscy wlasnie w
murach swiatyni brutalnie wymordowali czesc polskich mieszkancow Kisielina. Reszta ratowala sie, uchodzac na zawsze z rodzinnej ziemi.
Narratorami filmu jest rodzina Debskich: Krzesimir Debski, jego matka Aniela, brat Wislaw, syn Radzimir, bratanica Uleslawa Lubek. Wystepuja takze Ukraincy - obecni mieszkancy Kisielina, z ktorych wiekszosc
pamieta tamte dramatyczne wydarzenia.
Tytul filmu to rowniez tytul monografii o Kisielinie i jego mieszkancach napisanej przez niezyjacego juz ojca Krzesimira, Wlodzimierza Slawosza Debskiego. Oprawe muzyczna filmu stanowi muzyka Krzesimira
Debskiego zainspirowana wspomnieniami kresowymi, a zwlaszcza fragmenty Oratorium Kres Kresow, skomponowanego dla uczczenia pamieci ofiar mordow na Wolyniu. Prawykonanie utworu odbylo sie 17 wrzesnia 2008 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Film jest nie tylko opowiescia o Polakach z Kisielina. To takze refleksja nad zaglada polskich Kresow, ich bogatej kultury i tradycji, nad trudnym dziedzictwem tej zaglady. http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/c16c5fcdcf0a0ab3?hl=uk

09:55, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
środa, 17 czerwca 2009
12.7.2009 r. Long Branch, Toronto. W 66 rocznicę Rzezi Polaków na Wołyniu msza św w kościele pod wezw. Chrystusa Króla
12.7.2009 r. w 66 rocznicę Rzezi Polaków na Wołyniu

Msza św. w kościele pod wezwaniem Christ the King na Lake Shore Boulevard w Etobicoke/ Kanada.
W kolejną już 66 rocznicę ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP poruszyć należy sprawę naszego stosunku do narodu ukraińskiego, którego nie powinniśmy identyfikować ze zbrodniarzami z okresu II wojny światowej. Do trwałego rozwoju swiatowej społecznosci można doprowadzic jedynie przez ugruntowanie w tej społecznosci idei sprawiedliwosci i solidarnosci.
 My i nasi najbliżsi przeżyliśmy koszmar mordów, gwałtów i grabieży popełnionych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej zbrojne ramię Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) nie szczędzących starców, kobiet, dzieci, a nawet niemowląt. Rezuni mordowali z wielkim okrucieństwem w kościołach, w domach, nożami, siekierami, widłami, czasem strzałem z karabinu. Palili ludzi żywcem, zamkniętych w stodołach, budynkach szkolnych i prywatnych domach (...).
 
W 66. rocznicę najkrwawszej niedzieli wołyńskiego ludobojstwa potępiamy OUN jako organizatora UPA, potępiamy UPA jako tę, która dopuściła się zbrodni ludobójstwa na Polakach, Ukraińcach, Żydach i ludziach innych narodowości.
Inicjatorami i wykonawcami tych potwornych zbrodni jest faszystowska OUN-UPA. Do ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Ukrainą może dojść dopiero wtedy, gdy potępiona zostanie zbrodnicza przeszłość Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Deklaracji potępiajacej tę zbrodnie do tej pory parlament Ukrainy nie wydał. Dlatego niesubordynowani rozbitkowie tejże organizacji, którzy lubią rozróby, kpią sobie z Polaków i reszty Europy. Na ironie losu wbrew protestom środowisk Kresowych 4 czerwca br. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał doktorat prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence który kpi sobie z Polaków a z drugiej strony szuka u nich sojusznika.
Filantropiści wielkich fortun wrzucają tematy zastępcze, żeby Narody Obrabowane i Zniewolone nie umiały się pozbierać i podliczyć strat poniesionych w wyniku panowania nad nimi od dziesiątków lat wpływowej mafii homo rapax.

W 2009 r., w 66. rocznicę ofiar rzezi wołyńskiej ,12 lipca niedziela o godz. 12 w południe, odprawiona zostanie Msza św. w kościele pod wezwaniem Christ the King na Lake Shore Boulevard w Etobicoke. Zapraszamy osóby pochodzące z tych terenów i ich rodziny, reprezentantów organizacji polonijnych by pomodlić się za pomordowanych Polaków.
 Mam nadzieję, że nie po to żyjemy w bogatej Kanadzie, nie po to jesteśmy uczniami Chrystusa, aby pozwolić mniejszości wyzbytej jakichkolwiek uczuć ingerować w Boże prawa, niszczyć dorobek naszych ojców promujac nam obca nie do przyjęcia ich wolę.  
Tak ważnej dla Polaków rocznicy nie powinnismy zignorować? Powodem do tego nie powinien być istniejący podział i konflikt, jakiś spór ideologiczny, poglądy polityczne, wyznaniowe, umowy, czy też zwykła obojętność polonijna!?
Aktualnie w światowych mass mediach jest głośno o wojnie w Afganistanie, a jednocześnie wycisza się  ludobójstwo, ludności cywilnej w Sudanie i innych krajach Afryki w obecności oddziałów pokojowych ONZ, które miały by chronić tę ludność.
Teraz świat ubolewa nad tym, że Bóg dopuścił do tak straszliwej tragedii na bezbronej ludnosci.
Polacy nie tylko nie mają odwagi upominać się o utracone mienie na ziemiach zdradziecko zrabowanych, żądać wyjaśnienia ludobójstwa i potępienia sprawców haniebnych czynów, ale sami zacierają pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Musimy zrozumieć, że to my, spadkobiercy walk o Kresy, ludzie jeszcze normalni, jesteśmy atakowani i dyskryminowani przez wpływowych liberałów.
Polityka wpływowych wychowanków socjalizmu doprowadziła do utraty polskiego mienia na ziemiach odzyskanych. Prawdziwi Polacy, odczuwając politykę globalistów, denerwują się, protestują, urządzają manifestacje itp. A przecież każdy wie, że to nie ma większego sensu, że pora już przejść do poważnych działań, żeby nie było za późno.
Instytut pamieci Narodowej wypowiada sie ze nie ma dostepu do achiwalnych materiałow  z tamtych czasów. Chciałbym się zapytać kto ma dostep do nich?  Ktoś powie, że przecież o tym nic nowego nie można powiedzieć, gdyż wydano wiele książek i napisano tysiace artykułów.
I bedzie miał racje – nic nowego w tym artykule nie ma.
A czy jest coś nowego w Starym i Nowym Testamencie, tej najbardziej poczytnej książce, wydawanej w milionowych nakładach na całym swiecie wciąż na nowo i od wielu stuleci?
Nic, nic nowego w Biblii nie ma . Są w niej tylko same stare prawdy, które zawsze są nowe i które trzeba wciaż na nowo przypominac nadchodzacym i przemijajacym pokoleniom, aby nie zdziczeć, nie stępięć, nie zapomnieć o swoim pochodzeniu od Boga, o swym  człowieczeństwie.
Ksiażkę o tamtych wydażeniach “Wybaczyć nie Znaczy Zapomnieć” można będzie nabyć po mszy św.
Na zakonczenie zaś przypomnijmy słowa wielkiego Papieża Tysiąclecia Jana Pawła II:
“ Polacy to Naród o ogromnym potencjale talentów ducha, intelektu i woli, który stać na wiele i który w rodzinie krajów europejskich może odegrać doniosla rolę”. Trzeba tylko, aby ocknał się z letargu, otrzasnął z obcych wpływów i ponownie poczuł sie potężnym narodem kulturowo-,  dziejotwórczym, jakim przecież był w przeciągu swojej ponadtysiacletniej historii. Mogą temu przebudzeniu służyc także książki, dajace swiadectwo chlubnej porzeszłości tego uśpionego dziś Narodu.
Władysław Dziemiańczuk
Toronto

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, June 17, 2009 11:57 AM
Subject: Re: Krwawa Niedziela na Wolyniu

Szanowny Panie,
Przesylam panu informacje ktore moze pana zainteresuja.
Pozostaje z wielkim powazaniem.
Wladyslaw

Od redakcji:
Z nadesłanego tekstu usunięty został fragment, w którym Waffen-Brigadeführer und GenMaj.d.Waffen-SS Borislaw Kaminski przypisany został omyłkowo do narodu ukraińskiego.
Urodzony 16.6.1899 r. w Witebsku Kaminski, kat ludności cywilnej powstańczej Warszawy był po ojcu i matce żydem. W 1935 r. skazany został podczas stalinowskich czystek antyżydowskich na 10 lat zesłania,  a 28.8.1944 r. wyrokiem niemieckiego sądu polowego został skazany za rzeź Warszawy na śmierć i rozstrzelany tego samego dnia na terenie Getta w Łodzi.

http://donbas.blox.pl/resource/12.7.2009_msza_sw._Christ_of_King_Lake_Shore_Blvd_w_Etobicoke.pdf
19:47, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
piątek, 24 kwietnia 2009
Kalendarium Wołyńskie

24 kwietnia 1943 r. - w Wielką Sobotę w Hucie Antonowieckiej (gm.
Uhorsk, powiat krzemieniecki) UPA wymordowało 51 osób. Do uciekających
strzelano, schwytanych torturowano, zabijano siekierami i nożami,
rannych wrzucano do płonących budynków. Spłonął cały dobytek, wszyscy
Polacy zostali wymordowani, futor przestał istnieć.

24 kwietnia 1943 r. - w kol. Kamieniucha w pow. Łuck bojówka
miejscowych pijanych upowców bestialsko zamordowała 56 Polaków.

24 kwietnia 1944 r. - w Rymaczach podczas przechodzenia przez tory
kolejowe w niewielkiej odległości od wsi zginęło ok. 130 żołnierzy 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Zostali oni zaatakowani przez
niemiecki pociąg pancerny. 80 z pośród nich jest pochowanych na
cmentarzu wojennym w Rymaczach.
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/2ea418a864282e97?hl=uk

23 kwietnia 1943 r. - w Wielki Piątek oddziały UPA dokonały jednego z
najbardziej krwawych mordów w tym okresie w Janowej Dolinie (gm.
Bereźne, powiat Kostopolski). Zginęło wówczas około 600 osób.
Nacjonalistów ukraińskich nie powstrzymał obecność garnizonu
Wehrmachtu.
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/dc8da396e9c6409f?hl=uk


22 kwietnia 1943 r. - w wiosce Józefówka (gm. Korzec) zostali przez
nacjonalistów ukraińskich zamordowani: Paweł Lubowiecki, syn
Franciszka i Tekli, lat 48; Hieronim Lubowiecki, syn Franciszka, lat
59; Leon Feliński, s. Piotra i Klementyny, ur. w 1921 r.; i Tadeusz
Kuczyński, syn Filipa, lat 16, Filip Kuczyński, lat 40.

22 kwietnia 1943 r. - dowódca Okręgu AK Wołyń płk. Kazimierz Bąbiński
"Luboń" wydał rozkaz skierowany do nielicznych jeszcze samoobron
polskich: "Od paru tygodni ludność polska na Wołyniu stoi w obliczu
barbarzyńskich mordów, dokonywanych na całych rodzinach przez rezunów
ukraińskich. Jest mi znana ręka, która pcha ludność ukraińską do
samobójczej walki ze współobywatelami polskiej narodowości wspólnej
rodzinnej ziemi wołyńskiej. Wiadome jest, kto może osiągnąć korzyści z
tych wewnętrznych zaburzeń! Niemiecki okupant, któremu łatwiej jest
ujarzmić kraj, gdy poszczególne odłamy ludności prowadzą ze sobą
walkę. Również sowiecki partyzant, który działa na ziemiach
Rzeczypospolitej ma ułatwione podejście dla uchwycenia przewodnictwa w
swoje ręce. Straty ponoszą tutaj tylko gospodarze tej ziemi Polacy i
Ukraińcy".
http://groups.google.de/group/wolanie/browse_thread/thread/efac1da134d2df47?hl=uk
03:05, kulturzentrum , Polakom, Ofiarom UPA
Link
 
1 , 2