Towarzystwo Kultury Polskiej na Donbasie - śp. Prezes Ryszard Zieliński zmarł 22.2.2008 w Makiejewce - Ks. Witold Józef Kowalów w Diecezji Łuckiej na Wołyniu - ks. Jarosław Wiśniewski tymczasem na misji w CHINACH - Eugeniusz Lubański, Kijów
Sowa Magazyn Europejski

Utwórz swoją wizytówkę
Blog > Komentarze do wpisu
Arcybiskupi Haliccy i Lwowscy. Krzysztof Rafał Prokop, ISBN 978-83-88863-49-5
Written by sowa (»)  in category Wołyń,

Share
wolyn/wolanie/wzw-t-72-arcybiskupi.jpg

Wydawnictwo „Wołanie z Wołynia” jako t. 72 w serii „Biblioteka «Wołania z Wołynia»” – w przededniu jubileuszu dwudziestolecia reaktywowania struktur diecezjalnych Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie ze stolica metropolitalna we Lwowie – wydało książkę Krzysztofa Rafała Prokopa pt. „Arcybiskupi Haliccy i Lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne”. Publikacja ta jest kolejną książką ukazującą szkice biograficzne biskupów diecezji łacińskich na Ukrainie – poprzednio ukazały się prace tegoż autora dotyczące diecezji łuckiej (przez pewien okres łucko-żytomierskiej), kijowskiej (obecnie kijowsko-żytomierskiej) i kamienieckiej (zwanej obecnie kamieniecko-podolską). W popularno-naukowej formie zostały przybliżone losy hierarchów stolicy arcybiskupiej w Haliczu, a od 1412 r. we Lwowie. Jest to swego rodzaju galeria czterdziestu pięciu książąt Kościoła łacińskiego, wśród których było wielu wybitnych hierarchów. Dwóch z nich – bł. Jakub Strepa i św. Józef Bilczewski – zostało wyniesionych do chwały ołtarzy. Cena: 30,- PLN, książkę można zamówić pod następującymi adresami:

Stefan Kowalów, „Wołanie z Wołynia”, skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska

E-mail: vykovaliv@gmail.com   http://groups.google.com/group/wolanie

о. Вітольд-Йосиф Ковалів, “Волання з Волині”, вул. Кардашевича, 1, 35800 м. Остріг, Україна

http://sowa.quicksnake.org/Woy

sobota, 25 czerwca 2011, kulturzentrum

Polecane wpisy